JOM 2012/705, RvS 25-04-2012, BW3942, 201106872/1/T1/R2

Inhoudsindicatie

Bestemmingsplan, Siervissenkwekerij, Geitenhouderij, Geurhinder veehouderij, Geurgevoelige objecten, Geurnormen, Afstandsnormen, Woon- en leefklimaat, Aanvaardbaar woon- en leefklimaat, Verblijfsklimaat, Aanvaardbaar verblijfsklimaat

Samenvatting

Bij besluit van 31 maart 2011 heeft de raad van de gemeente Lingewaard het bestemmingsplan "Siervissenkwekerij aan de Angerensestraat te Gendt" vastgesteld. Appellant is voornemens een geitenhouderij te exploiteren en is daarvoor in het bezit van een revisievergunning krachtens de Wet milieubeheer. Ten aanzien van de gevolgen van de voorgenomen bedrijfsactiviteiten van appellant op het…

Verder lezen
Terug naar overzicht