JOM 2012/798, RvS 04-04-2012, BW0779, 201105321/1/T1/A1

Inhoudsindicatie

Bouwvergunning, Geluidschermen, Tracébesluit, Stepbarrier, Richtlijn, Geharmoniseerde normen, Nationale normen, EG-merkteken, CE-markering, Implementeren richtlijn

Samenvatting

Bij besluit van 9 maart 2011 hebben B&W van Zwolle bouwvergunning verleend voor het plaatsen van twee geluidsschermen langs de A28/IJsselbrug. Het college heeft het besluit genomen met het oog op de uitvoering van het Tracébesluit A28 Zwolle-Meppel van 10 juli 2009. De geluidsschermen worden geplaatst op een zogenoemde halve stepbarrier. Appellant betoogt dat het…

Verder lezen
Terug naar overzicht