JOM 2012/8, RvS 03-08-2011, BR4007, 201003064/1/R2

Inhoudsindicatie

Tussenuitspraak, Speciale beschermingszone, Publiekrechtelijke rechtshandeling, Ontvankelijkheidsvoorwaarden, Rechtsbescherming, Gemeenschapshandelingen, Beroepsmogelijkheden, Prejudiciële vragen, Aanmeldingsprocedure, Gebieden van communautair belang, Loyale samenwerking, Bestaande activiteiten, Natura 2000-gebied

Samenvatting

Bij besluit van 23 december 2009 heeft de minister van LNV, thans ELI, het gebied Elperstroomgebied op grond van artikel 10a, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998 aangewezen als speciale beschermingszone in de zin van artikel 4, vierde lid, van de Habitatrichtlijn. Zoals de Afdeling eerder heeft

Verder lezen
Terug naar overzicht