JOM 2012/843, RvS 29-08-2012, BX5932, 201001848/1/A4,

Inhoudsindicatie

Cementindustrie, Milieueffectrapport, Milieuvergunning, Ontgrondingenvergunning, Samenhangende activiteiten

Samenvatting

Bij besluit van 5 januari 2010 hebben GS van Limburg Enci een vergunning als bedoeld in artikel 8.1 van de Wet milieubeheer verleend voor het oprichten en in werking hebben van een inrichting voor klinker- en cementproductie te Maastricht, alsmede een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer voor de activiteiten in de groeve. De bij besluit van 10 maart 2009 verleende vergunning als bedoeld in…

Verder lezen
Terug naar overzicht