JOM 2012/853, Rechtbank Maastricht 27-08-2012, BX5861, AWB 11/1723

Inhoudsindicatie

Gedoogplicht, Noodzaak, Inpassingsplan Buitenring Parkstad Limburg, Voorbereidende werkzaamheden, Waterstaatswerk

Samenvatting

Bij besluit van 15 maart 2011 hebben GS van Limburg aan eisers, althans eiser sub 2, een gedoogplicht als bedoeld in artikel 9 van de Waterstaatswet 1900 opgelegd voor het uitvoeren van voorbereidende werkzaamheden ten behoeve van de aanleg van de zogenaamde Buitenring Parkstad Limburg op een aantal in dit besluit nader geduide percelen in de gemeenten Nuth en Schinnen. Deze werkzaamheden bestaan uit metingen, boringen, sonderingen, doorlatendheidsproeven c.a…

Verder lezen
Terug naar overzicht