JOM 2012/875, RvS 01-08-2012, BX3263, 201112449/1/T1/A1

Inhoudsindicatie

Belanghebbende, Rechtspersoon, belanghebbendheid, Belangen, geen bundeling van, Werkzaamheden, geen feitelijke

Samenvatting

Blijkens art. 2 van de statuten van de vereniging heeft zij ten doel het scheppen van een ruimtelijk, stedenbouwkundig en monumentvriendelijk leefklimaat in het stadsdeel Amsterdam Oud-Zuid, het geven van voorlichting en het vertegenwoordigen van de bewoners van het stadsdeel. De vereniging vormt evenwel, zoals ter zitting bij de Afdeling nogmaals door haar is bevestigd, geen bundeling van belangen van de omwonenden omdat deze onderling verschillen…

Verder lezen
Terug naar overzicht