JOM 2012/889, RvS 26-09-2012, BX8252, 201107635/1/R3

Inhoudsindicatie

Bestemmingsplan, Terinagelegging, Papieren vaststelling, Electronische vaststelling, Digitale vaststelling

Samenvatting

Bij besluit van 12 mei 2011 heeft de raad van de gemeente Veenendaal het bestemmingsplan “Nijverkamp” vastgesteld. Blijkens de kennisgeving heeft het ontwerpplan met ingang van 31 december 2009 ter inzage gelegen, zodat de papieren verbeelding beslissend is. Voor zover het ontwerp met ingang van 20 mei 2010 nogmaals ter inzage heeft gelegen, omdat bij de eerste terinzagelegging abusievelijk een geluidsonderzoek niet ter inzage zou hebben gelegen, overweegt de Afdeling, …

Verder lezen
Terug naar overzicht