JOM 2012/902, RvS 19-09-2012, BX7700, 201103950/1/A4

Inhoudsindicatie

Varkenshouderij, Toetsen wetgeving, Strijdigheid wetgeving, Mensenrechten, Fair balance, Beoordelingsmarge, Individueel belang, Algemeen belang, Positieve verplichting, Milieubelang, Discriminatie, Ongelijke behandeling

Samenvatting

Bij besluit van 1 maart 2011 hebben B&W van Peel en Maas een vergunning ex artikel 8.1 Wet milieubeheer verleend voor het veranderen van een varkenshouderij. Appellanten hebben aangevoerd dat art. 3 Wgv in strijd is met de artikelen 8 en 14 EVRM. De Afdeling overweegt dat volgens vaste jurisprudentie van het EHRM…

Verder lezen
Terug naar overzicht