JOM 2012/912, RvS 29-08-2012, BX5932, 201001848/1/T1/A4

Inhoudsindicatie

Milieuvergunning, Passende beoordeling, Significante gevolgen, Natura 2000-gebieden België, Toetsingskader

Samenvatting

Bij besluit van 5 januari 2010 hebben GS van Limburg aan ENCI een vergunning als bedoeld in artikel 8.1 van de Wet milieubeheer verleend voor het oprichten en in werking hebben van een inrichting voor klinker- en cementproductie gelegen te Maastricht alsmede een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, lid 1 van de Wet milieubeheer voor de activiteiten in de groeve. De Natura 2000-gebieden genieten, …

Verder lezen
Terug naar overzicht