JOM 2013/101, HvJ EG 19-12-2012, , C-68/11

Inhoudsindicatie

Niet nakoming richtlijn, Bestrijding vervuiling, Grenswaarden, Overschrijding, Concentraties, PM10

Samenvatting

Het Hof van Justitie EU heeft de Italiaanse Republiek veroordeeld wegens het niet nakomen van haar verplichtingen ingevolge richtlijn 1999/30/EG. Gedurende meerdere opeenvolgende jaren heeft Italië in een groot aantal zones en agglomeraties er niet voor gezorgd dat de PM10-concentraties in de lucht lager zijn dan de grenswaarden vastgesteld in artikel 5, lid 1, van de richtlijn. Op grond van die bepaling dienen de lidstaten de…

Verder lezen
Terug naar overzicht