JOM 2013/103, RvS 30-01-2013, BY9965, 201113327/1/R4

Inhoudsindicatie

Bestemmingsplan, Bouwvergunning, Inpassing

Samenvatting

Bij besluit van 28 september 2011 heeft de raad van de gemeente Groningen het bestemmingsplan “Oosterpoort” vastgesteld. Appellant sub 1 en anderen richten hun beroep tegen het plan, voor zover het voorziet in bebouwingsmogelijkheden op het perceel Oosterweg 83. Appellant sub 1 en anderen betogen onder meer dat het bestemmingsplan ten onrechte op voorhand is afgestemd op de aan de eigenaar van het perceel verleende bouwvergunningen, terwijl er nog beroepsprocedures lopen tegen die bouwvergunningen. Voordat het voorbereidingsbesluit in…

Verder lezen
Terug naar overzicht