JOM 2013/126, RvS 23-01-2013, BY9247, 201206033/1/R2

Inhoudsindicatie

Hogere geluidgrenswaarden, Vaststelling hogere geluidgrenswaarden, Relativiteitsbeginsel, Ontvankelijkheid, Bescherming belangen

Samenvatting

Bij besluit van 17 april 2012 hebben B&W van Utrecht hogere waarden als bedoeld in artikel 83, tweede lid van de Wet geluidhinder vastgesteld. De Afdeling overweegt het volgende. Ingevolge artikel 1.9 van de Chw, zoals dit luidde ten tijde van belang, mag de administratieve rechter een besluit niet vernietigen op de grond, dat het in strijd is met een geschreven of ongeschreven rechtsregel of een algemeen…

Verder lezen
Terug naar overzicht