JOM 2013/293, RvS 23-01-2013, ECLI:NL:RVS:2013:BY9239, 201200341/1/R4

Inhoudsindicatie

Inpassingsplan, Wegtracé, Milieueffectrapport, MER, Alternatief tracé, Inpasbaarheid

Samenvatting

Bij besluit van 12 oktober 2011 hebben provinciale staten van Zuid-Holland het inpassingsplan “Extra Gouwekruising” vastgesteld. Het plan maakt de aanleg mogelijk van een nieuw wegtracé aan de noordzijde van de A12 tussen de bestaande aansluiting van Gouda op de A12 en de nieuwe aansluiting van de Moordrechtboog op de A12, de zogenoemde Extra Gouwekruising. Dit wegtracé maakt deel uit van de parallelstructuur A12 nabij het knooppunt Gouwe. Met de…

Verder lezen
Terug naar overzicht