JOM 2013/420, RvS 17-04-2013, ECLI:NL:RVS:2013:BZ7707, 201205035/1/A2

Inhoudsindicatie

Planschade, Planschadevergoeding, Schadevergoeding, Rechtstreeks beroep, Bezwarenprocedure, Doorzenden bezwaarschrift, Planologische vergelijking, Maximale mogelijkheden, Motiveringsgebrek, Tussenuitspraak, Uitwerkingsplan, Deskundigenadvies, Nader deskundigenadvies, Uitwerkingsplicht, Toekomstige onzekere gebeurtenis, Normale maatschappelijke risico, Voorzienbaarheid

Samenvatting

Bij besluit van 15 maart 2011 heeft het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk een aanvraag van appellant om een tegemoetkoming in planschade afgewezen. Bij brief van 18 maart 2011 heeft appellant bezwaar gemaakt en het college verzocht in te stemmen met rechtstreeks beroep op de…

Verder lezen
Terug naar overzicht