JOM 2013/529, RvS 01-05-2013, ECLI:NL:RVS:2013:BZ9071, 201205455/1/A1

Inhoudsindicatie

Milieuvergunning, Intrekking vergunning, Revisievergunning, Veranderingsvergunning, Biologische luchtwasser, Stalsysteem, Traditioneel stalsysteem, Onjuiste opgave, Onvolledige opgave, Ammoniakemissie

Samenvatting

Bij besluit van 25 januari 2011 hebben B&W van Olst-Wijhe het verzoek van belanghebbende om de bij besluit van 18 augustus 2009 aan appellant krachtens de Wet milieubeheer verleende revisievergunning voor een vleeskalverenhouderij in te trekken, dan wel om tegen de inrichting handhavend op te treden, afgewezen. De rechtbank heeft terecht overwogen dat het college bevoegd was om de

Verder lezen
Terug naar overzicht