JOM 2013/576, RvS 26-06-2013, ECLI:NL:RVS:2012:BX9705, 201010326/1/A4

Inhoudsindicatie

Natuurbescherming, Nertsenfokkerij, Natura 2000-gebied, Onderzoeksplicht, Significane gevolgen, Natuurlijke kenmerken, Aantasting natuurlijke kenmerken, Stikstofdepositie, Instemming vergunningverlening, Duitse autoriteiten

Samenvatting

Bij besluit van 9 september 2010 hebben gedeputeerde staten van Limburg krachtens de Natuurbeschermingswet 1998 vergunning verleend voor de uitbreiding van een nertsenfokkerij.

In de tussenuitspraak heeft de Afdeling het college opgedragen om onderzoek te doen naar de gevolgen van het project voor het in Duitsland gelegen Natura 2000-gebied Reichswald, en op basis daarvan hetzij mee te delen…

Verder lezen
Terug naar overzicht