JOM 2013/605, HvJ EU 11-04-2013, , C-260/11

Inhoudsindicatie

Verdrag van Aarhus, Toegang tot de rechter in milieuzaken, Begrip "niet buitensporig kostbare" gerechtelijke procedures, Beoordelingscriteria

Samenvatting

Volgens art. 10bis van de MER-richtlijn (85/337/EEG) en art. 15bis van de IPPC-richtlijn (96/61/EG), zoals gewijzigd door de ‘Aarhus-richtlijn’ (2003/35/EG), mogen gerechtelijke procedures niet buitensporig kostbaar zijn. Dit vereiste is tegenwoordig opgenomen in art. 11 lid…

Verder lezen
Terug naar overzicht