JOM 2014/366, HvJ EU 06-03-2014, , C-206/13

Inhoudsindicatie

Toepassingsgebied van het EU-Handvest van de Grondrechten, Ten uitvoer brengen van Unierecht, Relevante toepassingscriteria, Bevel tot ongedaan maken van onrechtmatig verrichtte werkzaamheden in een landschapsbeschermingsgebied, Recht op eigendom

Samenvatting

Ingevolge art. 51 lid 1 van het EU-Handvest van de Grondrechten zijn lidstaten alleen verplicht om de in het kader van de Unie vastgestelde grondrechten te eerbiedigen wanneer ze optreden binnen het toepassingsgebied van het Unierecht. Dat is het geval wanneer er een zeker verband bestaat dat verder gaat dan het dicht…

Verder lezen
Terug naar overzicht