JOM 2014/54, RvS 08-05-2013, ECLI:NL:RVS:2013:BZ9752, 201111378/1/T1/A4

Inhoudsindicatie

Tussenuitspraak, Milieuvergunning, Afvalverwerkingsbedrijf, Voorschriften, Vergunningvoorschriften, Lozing, Lozingsnorm, Lozingsverbod, Riool, Gemeentelijk riool, PCB

Samenvatting

Bij besluit van 13 september 2011 heeft het college van gedeputeerde staten van Fryslân een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4 van de Wet milieubeheer verleend voor een afvalverwerkingsbedrijf te Drachten, gemeente Smallingerland. Het college van burgemeester en wethouders van Smallingerland heeft het standpunt van het college van gedeputeerde staten dat het lozen van PCB op zichzelf niet is aangevraagd, hetgeen door Orion…

Verder lezen
Terug naar overzicht