JOM 2014/584, Grondwettelijk Hof België 08-05-2014, , 74/2014

Inhoudsindicatie

Bestuurlijke lus (België), Grondwettigheid, Onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de rechter, Hoor en wederhoor, Recht op tegenspraak, Beginsel van wapengelijkheid, Recht op toegang tot de rechter

Samenvatting

Het Grondwettelijk Hof van België vernietigt (onder meer) art. 4.8.4 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening inhoudende een regeling van de zgn. ‘bestuurlijke lus’. De bestuurlijke lus, zoals geregeld bij de bestreden bepaling, kan slechts worden toegepast wanneer aan bepaalde voorwaarden is voldaan. In de eerste…

Verder lezen
Terug naar overzicht