JOM 2014/65, RvS 10-04-2013, ECLI:NL:RVS:2013:BZ7678, 201206013/1/R1

Inhoudsindicatie

Bestemmingsplan, Recreatiewoningen, Vakantiedorp, Hotelcomplex, Mer-beoordeling, Mer-plicht, Milieueffectrapport

Samenvatting

Bij besluit van 19 maart 2012 heeft de raad van de gemeente Den Helder het bestemmingsplan “Landelijk Gebied 2011” vastgesteld. Het bestemmingsplan is grotendeels conserverend van aard en voorziet daarnaast in de inpassing van het zogenoemde bouwplan “Pueblo” dat betrekking heeft op de bouw van 28 recreatiewoningen. De recreatiewoningen worden mogelijk gemaakt door de bestemming “Recreatie - 1” en de aanduiding “maximaal aantal wooneenheden…

Verder lezen
Terug naar overzicht