JOM 2014/936, Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 11-03-2014, ECLI:NL:GHARL:2014:2010, nr. 200.121.598-01

Inhoudsindicatie

Onrechtmatige overheidsdaad. Actieve informatieverstrekking. Aansprakelijkheid gemeente voor nalaten informatie te verstrekken over vergunningplicht

Samenvatting

Appellant betoogt dat de gemeente onrechtmatig heeft gehandeld door hem niet te informeren over een voor hem geldende vergunningplicht op grond van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken. Hij heeft aangevoerd dat de gemeente op de hoogte moet zijn geweest van deze vergunningplicht en dat het opzettelijk verzwijgen van die informatie tegenover hem onrechtmatig is. Het hof volgt het betoog van appellant niet. De gemeente behoefde de vergunningaanvraag van appellant slechts te toetsen aan…

Verder lezen
Terug naar overzicht