JOM 2015/300, Rechtbank Limburg 02-03-2015, ECLI:NL:RBLIM:2015:1650, AWB / Roe 13/3230

Inhoudsindicatie

Omgevingsvergunning kan niet worden geweigerd op grond van economisch belang van eiser

Samenvatting

Ingevolge artikel 2.14, lid 3 van de Wabo kan het economisch belang van eiser geen reden vormen om de omgevingsvergunning te weigeren of daaraan voorschriften te verbinden. Op grond hiervan kan een omgevingsvergunning ex artikel 2.1, lid 1, aanhef en onder e, van de Wabo alleen worden geweigerd in het belang van de bescherming van het milieu.

Bij besluit van 2 september 2013 (het bestreden besluit) …

Verder lezen
Terug naar overzicht