JOM 2015/532, Rechtbank Limburg 10-06-2015, ECLI:NL:RBLIM:2015:4889, AWB/ROE 13/1503

Inhoudsindicatie

Afwijzing verzoek om schadevergoeding vanwege AWACS-overlast

Samenvatting

Eisers hebben geen schadeveroorzakend besluit aan hun verzoek om schadevergoeding ten grondslag gelegd. Gelet hierop stelt de rechtbank dan ook vast dat alleen al om die reden in ieder geval niet is voldaan aan de processuele connexiteit. Derhalve heeft verweerder zich terecht op het standpunt gesteld dat zijn brief van 15 januari 2013 niet kan worden aangemerkt als een besluit in de zin van art. 1:3, eerste lid, van de Awb. Verweerder heeft bij…

Verder lezen
Terug naar overzicht