JOM 2016/1050, RvS 12-10-2016, ECLI:NL:RVS:2016:2689, 201507173/1/R1

Inhoudsindicatie

Bestemmingsplan "Hanzekwartier (2040)" gemeente Dronten

Samenvatting

Appellante sub 5 voert aan dat in het plan ten onrechte een verbod op het gebruik van het water achter zijn percelen als vaste ligplaats voor schepen is opgenomen.

De Afdeling stelt vast dat het plan het gebruik van het water achter de percelen van appellante sub 5 voor vaste ligplaatsen voor schepen verbiedt. Zoals de raad heeft toegelicht ziet het verbod in artikel 17, lid 17.4 van de planregels namelijk niet alleen…

Verder lezen
Terug naar overzicht