JOM 2016/1066, RvS 19-10-2016, ECLI:NL:RVS:2016:2753, 201409043/2/R6

Inhoudsindicatie

Tracébesluit "A7/N7 Zuidelijke Ringweg Groningen fase 2"

Samenvatting

Stichting Leefomgeving Zuidelijke Ringweg en anderen betogen dat ten onrechte niet aan de uit de Wet beheer rijkswaterstaatswerken voortvloeiende verplichtingen is voldaan doordat de op grond van artikel 11c, eerste lid, aanhef en onder b, van de Wbr voorgeschreven verkeersveiligheidsaudit niet heeft plaatsgevonden.

De Afdeling heeft in de tussenuitspraak onder 21.9 geoordeeld dat de minister artikel 11b, tweede lid, aanhef en onder c, van de Wbr…

Verder lezen
Terug naar overzicht