JOM 2016/1073, RvS 19-10-2016, ECLI:NL:RVS:2016:2751, 201602471/1/R6

Inhoudsindicatie

Bestemmingsplan en relativiteitsvereiste (ondernemer en norm goede ruimtelijke ordening)

Samenvatting

De onderliggende norm is in dit geval artikel 3.1, lid 1 van de Wro, voor zover dat bepaalt dat een bestemmingsplan strekt ten behoeve van een goede ruimtelijke ordening. Deze norm is door de raad geconcretiseerd met het beleid dat is neergelegd in de Detailhandelsstructuurvisie 2012. Hierin staat dat het beleid mede is gericht op het creëren van een gezond ondernemersklimaat en op intensief en duurzaam ruimtegebruik. Dit zijn ook belangen die…

Verder lezen
Terug naar overzicht