JOM 2016/1084, RvS 26-10-2016, ECLI:NL:RVS:2016:2792, 201603840/1/R6

Inhoudsindicatie

Goedkeuringsbesluit Waterwet voor projectplan "Dijkverbetering Oude Gieterij, Blerick"

Samenvatting

Appellante en anderen voeren aan dat de beroepstermijn voor het indienen van een beroepschrift tegen het goedkeuringsbesluit nog niet kan zijn aangevangen, nu enkele besluiten die nodig zijn ter uitvoering van het projectplan nog niet zijn vastgesteld en bekend gemaakt. Volgens hen had de coördinatieregeling van artikel 5.8, eerste lid, van de Waterwet toegepast dienen te worden.

Uit de geschiedenis van de totstandkoming van de Waterwet blijkt dat…

Verder lezen
Terug naar overzicht