JOM 2016/1085, RvS 26-10-2016, ECLI:NL:RVS:2016:2831, 201508311/1/A1

Inhoudsindicatie

Omgevingsvergunning voor activiteit bouwen t.b.v. vervangen windturbines

Samenvatting

Het project voorziet in het vervangen van zes bestaande windturbines en de daarbij behorende fundering voor zes nieuwe windturbines van hetzelfde type. Ingevolge het ter plaatse geldende bestemmingsplan "Buitengebied" rust op de plaats waar de funderingen van de windturbines zijn voorzien de bestemming "Agrarisch" met de nadere aanduiding "windturbine". Het rotorblad van de derde windturbine bezien vanuit het zuiden is bij een bepaalde stand boven de bestemming "Leiding-Gas…

Verder lezen
Terug naar overzicht