JOM 2016/1129, RvS 02-11-2016, ECLI:NL:RVS:2016:2872, 201507981/1/R2

Inhoudsindicatie

Vaststelling bestemmingsplan "Buitengebied Roosendaal - Nispen" gemeente Roosendaal

Samenvatting

Het college kan zich niet verenigen met de uitbreidingsmogelijkheden voor netto glas voor het bestaande glastuinbouwbedrijf tot maximaal ongeveer 17,2 ha op het perceel van Damsigt. Het glastuinbouwbedrijf ligt buiten een vestigingsgebied of doorgroeigebied voor glastuinbouw, zodat deze uitbreiding in strijd is met artikel 7.5 van de Verordening ruimte 2014. Er is ontheffing verleend teneinde de oppervlakte van netto glas van 4,8 naar 12 ha te vergroten…

Verder lezen
Terug naar overzicht