JOM 2016/1175, RvS 16-11-2016, ECLI:NL:RVS:2016:3057, 201508301/2/A1

Inhoudsindicatie

Besluit tot opstelling milieueffectrapport vanwege omgevingsvergunning t.b.v. mestbewerkings- en verwerkingsinstallatie

Samenvatting

De mest die aan MACE wordt geleverd, kan door deze veehouders niet worden uitgereden op eigen landbouwgronden en evenmin voor dat doel onder economisch gunstige omstandigheden aan anderen worden geleverd. Voor de afname van hun mest door MACE zullen de veehouders een vergoeding aan MACE moeten betalen. Onder deze omstandigheden moet worden geoordeeld dat de mest een last is waarvan de veehouders zich moeten ontdoen, zodat deze mest moet worden…

Verder lezen
Terug naar overzicht