JOM 2016/1176, RvS 16-11-2016, ECLI:NL:RVS:2016:3047, 201507411/1/A2

Inhoudsindicatie

Afwijzing verzoek om nadeelcompensatie vanwege belemmering zicht op reclamemast na aanleg geluidscherm

Samenvatting

Gebleken is dat het Rijk het geluidscherm plaatst, eigenaar wordt van het geluidscherm en zorg draagt voor beheer en onderhoud hiervan. Niet in geschil is dat de minister het geluidscherm voor het grootste deel heeft gefinancierd. Onder deze omstandigheden dienen deze handelingen te worden begrepen als handelen op grond van een publiekrechtelijke taak. De minister heeft in zoverre aan de afwijzing van het verzoek niet ten grondslag mogen leggen dat de schade niet het…

Verder lezen
Terug naar overzicht