JOM 2016/1179, RvS 23-11-2016, ECLI:NL:RVS:2016:3087, 201505450/1/A1

Inhoudsindicatie

Instemming krachtens artikel 36 Mijnbouwwet met "winningsplan Havenmond"

Samenvatting

Naar het oordeel van de Afdeling dient te worden onderzocht of de minister er bij het nemen van zijn besluiten op goede gronden van heeft kunnen uitgaan dat enerzijds de door de zoutwinning veroorzaakte bodemdaling op relatief korte termijn niet zal leiden tot een overschrijding van het meegroeivermogen en daarmee tot schadelijke gevolgen, en anderzijds dat niet op voorhand hoeft te worden uitgesloten dat binnen de voorziene winningsperiode zout kan worden gewonnen zonder dat een…

Verder lezen
Terug naar overzicht