JOM 2016/1187, RvS 23-11-2016, ECLI:NL:RVS:2016:3108, 201409658/1/R2

Inhoudsindicatie

Vergunning krachtens artikel 19d Nbw 1998 voor oprichten en exploiteren pluimveehouderij

Samenvatting

Nu daarmee is gerekend, is de capaciteit van de luchtwassers deugdelijk onderbouwd. In het deskundigenbericht wordt geconcludeerd dat bij de dimensionering van de luchtwassers niet is uitgegaan van een te laag gemiddeld diergewicht en dat wat dit aspect betreft de ammoniakemissies op een juiste manier zijn beoordeeld.

In het deskundigenbericht is vermeld dat een luchtwassysteem moet worden gedimensioneerd op basis van de totale maximale ventilatiebehoefte van de betreffende dierruimte en dat de richtlijnen van het Klimaatplatform…

Verder lezen
Terug naar overzicht