JOM 2016/1190, RvS 23-11-2016, ECLI:NL:RVS:2016:3131, 201502095/1/A3

Inhoudsindicatie

Wijziging ne bis in idem-rechtspraak ABRvS bij besluiten op herhaalde aanvragen

Samenvatting

Anders dan voorheen toetst de algemene bestuursrechter niet meer uit zichzelf of er nieuwe feiten of veranderde omstandigheden naar voren zijn gebracht, maar neemt zij het besluit van het bestuursorgaan als uitgangspunt. De weergegeven nieuwe lijn wordt met onmiddellijke ingang gehanteerd, omdat deze begunstigend kan zijn voor rechtzoekenden. Die lijn geldt voor iedere zaak, ongeacht de stand waarin de procedure over een besluit op een herhaalde aanvraag of een verzoek terug te…

Verder lezen
Terug naar overzicht