JOM 2016/1195, RvS 30-11-2016, ECLI:NL:RVS:2016:3178, 201602319/1/R1

Inhoudsindicatie

Reactieve aanwijzing bestemmingsplan en bestuurlijke lus

Samenvatting

Bij de vernietiging van een plandeel gaan de dubbelbestemmingen in beginsel mee in de vernietiging, tenzij er aanknopingspunten zijn om hierover anders te oordelen. In dit geval zijn dergelijke aanknopingspunten er niet. Derhalve is het bestemmingsplan "Kern Noorbeek" van 17 februari 1977 ter zake van kracht gebleven. GS hebben dit niet onderkend en er dus ook geen rekening mee gehouden dat in deze een uitwerkingsplan had kunnen worden vastgesteld waarop de provinciale Omgevingsverordening niet van toepassing is. …

Verder lezen
Terug naar overzicht