JOM 2016/1196, RvS 30-11-2016, ECLI:NL:RVS:2016:3189, 201504325/1/R2

Inhoudsindicatie

Weigering herziening bestemmingsplan ondanks verleende provinciale ontheffing?; Geen strijd met het vertrouwensbeginsel

Samenvatting

Zoals de ABRvS eerder heeft overwogen in voormelde uitspraak van 30 april 2014 verplicht een provinciale ontheffing de raad niet tot het vaststellen van een bestemmingsplan waarbij van de ontheffing gebruik wordt gemaakt. Een ontheffing van het college van gedeputeerde staten houdt alleen in dat het verbod waarvan de raad ontheffing heeft aangevraagd, in het specifieke geval waarvoor de ontheffing is aangevraagd niet geldt. In hetgeen appellant A en appellant B hebben aangevoerd ziet…

Verder lezen
Terug naar overzicht