JOM 2016/1199, RvS 30-11-2016, ECLI:NL:RVS:2016:3197, 201505698/1/R2

Inhoudsindicatie

Bestemmingsplan en passende beoordeling kan niet worden doorgeschoven naar fase aanvraag omgevingsvergunning

Samenvatting

De planregel in artikel 3, lid 3.5.6 en artikel 4, lid 4.5.6 strekt er toe dat het bevoegd gezag bij de beoordeling van een omgevingsvergunning voor bouwen moet beoordelen of een mogelijke toename van ammoniakemmissie afbreuk doet aan bestaande natuurwaarden. Een dergelijke regeling ontslaat de raad niet van de verplichting om voorafgaand aan de vaststelling van het plan te beoordelen of het gebruik van genoemde de afwijkingsbevoegdheid…

Verder lezen
Terug naar overzicht