JOM 2016/1203, RvS 30-11-2016, ECLI:NL:RVS:2016:3164, 201603193/1/R1, 201603851/1

Inhoudsindicatie

Inpassingsplan "Aanpassing kruispunt Haaksbergseweg - Rondweg N315 Neede" en hogere geluidwaarden woning

Samenvatting

Provinciale staten hebben de geluidbelasting van de voorgevel van de woning van appellant in redelijkheid aanvaardbaar kunnen achten. Daarbij betrekt de Afdeling dat om een binnenwaarde van 33 dB te waarborgen, indien nodig, maatregelen kunnen worden getroffen. Appellant heeft niet onderbouwd dat de voorgenomen maatregelen om de geluidoverlast terug te brengen, onvoldoende zullen zijn.

Het inpassingsplan voorziet in twee verkeerskundige maatregelen aan de provinciale weg N315…

Verder lezen
Terug naar overzicht