JOM 2016/1207, RvS 30-11-2016, ECLI:NL:RVS:2016:3183, 201604681/1/R4

Inhoudsindicatie

Vergunning krachtens Ontgrondingenwet voor ontgronden percelen

Samenvatting

De Afdeling komt tot de conclusie dat andere, specifieke wettelijke bepalingen in dit geval niet voorzien in bescherming van het bij de ontgronding betrokken belang van hinder vanwege het vrachtverkeer van en naar de ontgronding. Het college had daarom in het kader van het besluit over de ontgrondingsvergunning de hinder vanwege het vrachtverkeer voor omwonenden in zijn belangenafweging moeten betrekken.

In deze procedure staat, gelet op de aangevoerde beroepsgronden en artikel 3, tweede lid, van de Ontgrondingenwet, …

Verder lezen
Terug naar overzicht