JOM 2016/1208, RvS 30-11-2016, ECLI:NL:RVS:2016:3169, 201508000/1/R1

Inhoudsindicatie

Bestemmingsplan "[locatie 1] IJsselmuiden 2015" gemeente Kampen

Samenvatting

De Afdeling ziet geen aanleiding voor het oordeel dat de raad toereikend heeft gemotiveerd dat in dit geval ondanks de kwalificatie "matig" ter plaatse van de bedoelde projectwoningen toch een aanvaardbaar woon- en leefklimaat kan worden gerealiseerd.

Met het plan is beoogd het op het perceel locatie 1 bestaande glastuinbouwbedrijf te beëindigen en de bestaande glasopstanden en overige bedrijfsruimten te verwijderen. Het plan voorziet in de bestemming "Wonen" met…

Verder lezen
Terug naar overzicht