JOM 2016/1211, RvS 30-11-2016, ECLI:NL:RVS:2016:3175, 201507681/1/A1

Inhoudsindicatie

Dwangsombesluit tot oplegging herplantplicht

Samenvatting

Het college heeft niet aannemelijk gemaakt dat de opgelegde herplantplicht niet ruimer is dan nodig ter herstel van de landschappelijke waarden die het perceel zonder de illegale velling van houtopstand en na gebruikmaking van de verleende vergunning voor het afzetten van hakhout zou hebben gehad.

Bij het opleggen van een herplantplicht mocht het college het herstel van landschappelijke waarden, voor zover die door het zonder vereiste vergunning vellen van houtopstand zijn aangetast, als uitgangspunt nemen. Daarbij mocht het college betekenis toekennen aan…

Verder lezen
Terug naar overzicht