JOM 2016/1212, RvS 30-11-2016, ECLI:NL:RVS:2016:3197, 201505698/1/R2

Inhoudsindicatie

Bestemmingsplan "Buitengebied, correctieve herziening" gemeente Oisterwijk

Samenvatting

In het plan is onvoldoende gewaarborgd dat de voorziene ontwikkelingsmogelijkheden niet zullen leiden tot een toename van de stikstofdepositie, zodat de aantasting van de natuurlijke kenmerken van het gebied niet is uitgesloten. Het plan is in zoverre vastgesteld in strijd met artikel 19j van de Nbw 1998.

BMF en andere en BLM voeren aan dat de toename van het aantal dieren dat het plan mogelijk maakt zal leiden tot meer mest en vervoer van…

Verder lezen
Terug naar overzicht