JOM 2016/1213, RvS 30-11-2016, ECLI:NL:RVS:2016:3189, 201504325/1/R2

Inhoudsindicatie

Beroep tegen niet tijdig nemen besluit op aanvraag tot herziening bestemmingsplan

Samenvatting

Vast staat dat de raad binnen de beslistermijn geen besluit heeft genomen of een ontwerp hiervan ter inzage is gelegd. Bij brief hebben appellant A en appellant B de raad in gebreke gesteld als bedoeld in artikel 6:12, tweede lid, onder b, van de Awb. Anders dan de raad stelt, is de ingebrekestelling niet prematuur medegedeeld. Nu de raad niet binnen twee weken nadat hij in gebreke is gesteld een…

Verder lezen
Terug naar overzicht