JOM 2016/1242, RvS 07-12-2016, ECLI:NL:RVS:2016:3223, 201603124/1/R1

Inhoudsindicatie

Bestemmingsplan en belangenafweging in geval van niet onherroepelijke omgevingsvergunningen; Aanvaardbaar woon- en leefklimaat bij voorziene woningen?

Samenvatting

De ABRvS overweegt dat de omgevingsvergunningen ten tijde van de vaststelling van het plan niet onherroepelijk waren. Weliswaar vormt een niet onherroepelijke omgevingsvergunning een zwaarwegend belang dat de raad moet betrekken bij zijn besluitvorming, maar de raad moet daarbij ook andere belangen besluitvorming betrekken, zoals de belangen van eigenaren van percelen in de omgeving. Niet gebleken is dat de raad het belang van het behoud van de…

Verder lezen
Terug naar overzicht