JOM 2016/1244, RvS 07-12-2016, ECLI:NL:RVS:2016:3165, 201602346/1/A3

Inhoudsindicatie

Legaliteitsbeginsel artikel 5:4 Awb is van toepassing op herstelsanctie

Samenvatting

Artikel 7, eerste lid, van het EVRM heeft betrekking op bestraffing voor een strafbaar feit en niet op een herstelsanctie. Die sanctie ziet niet op bestraffing voor een strafbaar feit. Dit laat onverlet dat het in artikel 5:4 van de Awb neergelegde legaliteitsbeginsel op een herstelsanctie van toepassing is.

Bij besluit van 22 september 2015 heeft de burgemeester van Alkmaar de vergunning voor exploitatie van café 't Hartje te Alkmaar voor…

Verder lezen
Terug naar overzicht