JOM 2016/1246, RvS 02-12-2016, ECLI:NL:RVS:2016:3258, 201603992/1/A2

Inhoudsindicatie

Afwijzing planschade en voorzienbaarheid (concrete beleidsvoornemens in Structuurplan en Streekplanherziening)

Samenvatting

Voor voorzienbaarheid is niet vereist dat een concreet beleidsvoornemen een formele status heeft. De beleidsstukken (Structuurplan en Streekplanherziening), die in ontwerp vanaf 6 oktober 2005 ter inzage hebben gelegen, zijn concrete beleidsvoornemens die openbaar zijn gemaakt, zodat op grond daarvan op 6 oktober 2005 voorzienbaarheid is ontstaan. Vast staat dat appellant het perceel op 25 april 2006, dus na het ontstaan van de voorzienbaarheid, heeft gekocht. Hieruit volgt dat…

Verder lezen
Terug naar overzicht