JOM 2016/1256, RvS 07-12-2016, ECLI:NL:RVS:2016:3255, 201600110/1/A2

Inhoudsindicatie

Afwijzing aanvraag om tegemoetkoming in planschade

Samenvatting

In het StAB-verslag is geconcludeerd dat appellant ten gevolge van de vrijstellingen geen planologisch nadeel ondervind door toegenomen geurhinder. De rechtbank heeft met juistheid op dit punt het StAB-verslag gevolgd.

Vrijstelling als bedoeld in artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening is verleend voor het oprichten van een co-vergistingsinstallatie. Appellant is eigenaar van het naastgelegen perceel met woonboerderij, schuur, stal en tuin. In het StAB-verslag is vermeld dat…

Verder lezen
Terug naar overzicht