JOM 2016/1288, RvS 14-12-2016, ECLI:NL:RVS:2016:3322, 201604017/1/R1

Inhoudsindicatie

Bestemmingsplan en bestaande bijgebouwen zijn geluidgevoelige gebouwen

Samenvatting

De bestaande bijgebouwen zijn aan te merken als gevoelige gebouwen als bedoeld in artikel 1.1 van het Activiteitenbesluit en als een gevoelige functie als bedoeld in de VNG-brochure. Wat betreft de bijgebouwen in de achtertuin van appellant en de bijgebouwen op het perceel [locatie 1] staat vast dat deze op ongeveer 3 m onderscheidenlijk 1 m van het achterterrein liggen en derhalve op veel kortere afstand dan de rekenpunten in het akoestisch rapport. Volgens de…

Verder lezen
Terug naar overzicht