Naar de inhoud

JOM 2016/1292, RvS 14-12-2016, ECLI:NL:RVS:2016:3310, 201508374/1/A1

Inhoudsindicatie

Goedkeuring projectplan van waterschap en belangenafweging (vernattingsschade en compensatiemaatregelen)

Samenvatting

Ingevolge artikel 5.4, lid 2 van de Waterwet moet het projectplan een beschrijving bevatten van de te treffen voorzieningen om de nadelige gevolgen van de uitvoering van het werk ongedaan te maken of te beperken. Het is niet zo dat er geen nadelige gevolgen mogen optreden als gevolg van het projectplan. Evenmin is vereist dat met alle betrokkenen volledige overeenstemming bestaat over de te nemen maatregelen. In het projectplan is omschreven welke nadelige…

Instantie Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
Datum uitspraak14-12-2016
PublicatieJOM 2016/1292 (Sdu Jurisprudentie Omgevingsrecht), aflevering 24, 2016
ECLIECLI:NL:RVS:2016:3310
Zaaknummer201508374/1/A1
Overige publicaties
  • ECLI:NL:RVS:2016:3310
  • JOM 2017/21
RechtsgebiedOmgevingsrecht
Rechters
  • mr. Michiels
  • mr. Van den Broek
  • mr. Pans
Partijen 1. [appellant sub 1], wonend te Heeze, gemeente Heeze-Leende,
2. [appellante sub 2] (hierna: de maatschap), gevestigd te Heeze, gemeente Heeze-Leende,
3. [appellante sub 3], wonend te Heeze, gemeente Heeze-Leende,
4. de Stichting Kasteel Heeze, gevestigd te Heeze, gemeente Heeze-Leende, en anderen (hierna: SKH en anderen),
en
1. het college van gedeputeerde staten van Noord-Brabant (hierna: gedeputeerde staten),
2. het college van burgemeester en wethouders van Heeze-Leende (hierna: burgemeester en wethouders),
verweerders.
Regelgeving
  • Wtw
  • Wabo